Manager persoana fizică – Spitalul Județean de Urgenta VâlceaManager persoana fizică

Spitalul Județean de Urgenta Vâlcea

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea anunta desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica in conformitate cu prevederile:

-Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,  art. 187, alin 10, lit. b;

-Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica al unitatilor sanitare cu paturi al caror management al asistentei medicale a fost preluat de catre Consiliul Judetean Valcea – anexa la Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Valcea nr. 730 din 12.12.2017.

-Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1520/2016.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 201, Rm. Valcea, judetul Valcea, in perioada 24.09.2018 – 10.10.2018, desfasurandu-se in doua etape:

 1. Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidat a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie, care se va desfasura in data de 09.2018;
 2. Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura data de 05.10.2018, ora 09.00

Calendarul de desfasurare a concursului este:

 • Vizitarea spitalului de catre candidatii interesati – 30.08.2018, in intervalul orar 09.00 – 11.00;
 • Termen – limita de inscriere a candidatilor – 24.09.2018, ora 14.00;
 • Verificarea dosarelor candidatilor – 25.09.2018 in intervalul orar 09.00 – 12.00;
 • Afisarea listei candidatilor admisi – 25.09.2018, ora 14.00;
 • Termen limita de depunere a contestatiilor – 26.09.2018, ora 14.00;
 • Termen limita de solutionare a contestatiilor – 28.09.2018, ora 12.00;
 • Afisarea rezultatelor contestatiilor – 28.09.2018, ora 14.00;
 • Afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management ale candidatilor admisi – 28.09.2018;
 • Sustinerea publica a proiectului de management – 05.10.2018, ora 09.00;
 • Afisarea rezultatelor – 06.10.2018, ora 12.00;
 • Termen –limita de depunere a contestatiilor – 07.10.2018, ora 12.00;
 • Termen limita de solutionare a contestatiilor – 08.10.2018;
 • Afisarea rezultatelor finale – 10.10.2018.

La concursul pentru ocuparea functiei de manager pot participa persoane fizice care intrunesc cumulative urmatoarele conditii:

 1. cunosc limba romana scris si vorbit;
 2. sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministerului Sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 4. au cel putin 2 ani vechime in posturile prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 7. nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii;

Dosarul de inscriere se depune la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea din str. Calea lui Traian, nr. 201, Rm. Valcea, Registratura, pana la data de 24.09.2018, ora 14.00, precizandu-se numarul de pagini din dosarul primit.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 2. copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
 3. copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
 4. copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministerului Sanatatii, ori a diplomei de master sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinta care atesta vechimea in postul cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;
 7. cazier judiciar;
 8. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 9. declaratia pe proprie raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 10. copie certificata pentru conformitate a actelor (certificate de casatorie etc. ) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
 13. declaratie pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

Persoanele si mass-media interesate sa participle la sustinerea publica a proiectelor de management vor  transmite solicitarea  de  participare  pe  adresa  de  e-mail spitalul_valcea@yahoo.com, cu precizarea numelul si prenumelui si a eventualelor intrebari adresate candidatilor in legatura cu proiectele de management.

Participarea persoanelor interesate la sustinerea publica a proiectelor de management se face dupa ce intentia de participare a fost confirmata de comisia de concurs cu cel putin 24 ore inainte de data sustinerii publice a proiectelor de management.

La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, precum si pe site-ul acestuia,

la adresa WWW. SJV.RO, se afla afisate:

– anuntul de concurs

– bibliografia de concurs

– temele cadru pentru proiectul de management

– regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 035040595(1), 2, 3, 4, int. 1200 – Registratura, de luni pana vineri, intre orele 08.00 – 14.00.

descarca: Anunt-concurs-manager-3.doc 739KB DOC

descarca: Bibliografie-si-teme-proiect.doc 732KB DOC

Apply for this Job