Manager persoană fizică – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba IuliaManager persoană fizică

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

30 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de administraţie al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizică, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

            Concursul se va desfăşura potrivit Regulamentului de desfăşurare şi organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud aprobat prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.231/24 martie 2017.

Criterii de selecție

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;

– etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

            Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va desfăşura în perioada 30.05.2018 – 16.07.2018, la Sala de şedinţă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, după următorul calendar:

 

Nr. crt. Activitate Data
1 Afişare anunţ 30.05.2018
2 Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi 14.06.2018, în intervalul orar 900-1400
3 Termen limită de depunere a dosarelor 29.06.2018 ora 1500
4 Selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor 02.07.2018
5 Termen pentru depunerea contestaţiilor* 03.07.2018
6 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 04.07.2018
7 Publicarea proiectelor de management depuse de candidaţi, pe pagina web www.spitalalba.ro secţiunea „Anunţuri” 04.07.2018
8 Manifestarea intenţiei de participare la susţinerea proiectului de management a persoanei interesate, la adresa de e-mail: spjudalba@gmail.com** 04.06.2018-09.07.2018
9 Transmiterea de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la întrebările de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: spjudalba@gmail.com 04.07.2018-11.07.2018
10 Confirmarea intenţiei de participare de către persoanele interesate 11.07.2018
11 Susţinerea proiectelor de management 12.07.2018 ora 1000
12 Afişare rezultatelor 12.07.2018
13 Termen pentru depunerea contestaţiilor* 13.07.2018
14 Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 16.07.2018

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, telefon 0258/820.825.

descarca: ANUNT-CONCURS-MANAGER-1.pdf 389KB PDF

descarca: ANUNT_CONCURS_MANAGER-3-def.docx 27KB DOCX

Apply for this Job