Manager persoană fizică – Spitalul de Psihiatrie Murgeni, județul VasluiManager persoană fizică

Spitalul de Psihiatrie Murgeni, județul Vaslui

8 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, cu sediu în str. Eugen Mitrofan, nr. 2, loc. Murgeni, județul Vaslui organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, în conformitate cu Dispozitia Primarului Orașului Murgeni nr. 317/28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Murgeni și OMS nr. 1520/2016 privind  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății.

Concursul se va desfășura la sediul spitalului de psihiatrie, str. Eugen Mitrofan, nr. 2, loc. Murgeni, jud. Vaslui în perioada 08.04.2019 – 25.05.2019.

Concursul se va desfășura în două etape, astfel :

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anuntul de concurs, etapa eliminatorie, în data de 10.05.2019 ora 10.00.
 2. Etapa constând în susținerea publică și evaluarea proiectului de management în data de 20.05.2019, ora 11.00.

Dosarele de concurs se depun până la data de  08.05.2019, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-14.00, la secretariatul unității.

Persoanele fizice care se înscriu la concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, trebuie să îndeplinească următoarele criterii :

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 17.04.2019, în intervalul orar 9.00 – 13.00 , candidatii interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical.

Persoanele care își manifestă intentia de a participa la susținerea publică a proiectului de management va transmite solicitarea de participare și eventualele întrebări pe adresa de mail spital.murgeni@gmail.com cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea publică a proiectului de management.

Pe site-ul Spitalului de psihiatrie Murgeni www.spitalulmurgeni.ro precum și la sediul unității se află afișate:

 • Anunțul de concurs;
 • Bibliografia de concurs;
 • Temele cadru pentru proiectul de management și structura proiectului de management;
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.

descarca: Anuntul-de-concurs.pdf 409KB PDF

descarca: Bibliografia-de-concurs.pdf 376KB PDF

descarca: Regulamentul-de-organizare-si-desfasurare-a-concursului.pdf 2.33MB PDF

descarca: Temele-cadru-pentru-proiectul-de-management-si-structura-proiectului-.pdf 155KB PDF

Apply for this Job