Manager persoană fizică – Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” GalațiManager persoană fizică

Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați

24 noiembrie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua Municipiului Galați aprobat prin Dispoziția nr. 4097/2021 a Primarului Municipiului Galați.

Locul de desfășurare a concursului: sediul Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, str Traian nr. 290, la Sala de Consiliu.

Perioada de desfășurare a concursului:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de catre candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 27.12.2021, ora 09.00 – etapa eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – în data de 06.01.2022, ora 10.00

Locul și perioada de înscriere: Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, str. Traian nr. 290, Secretariat, până la data de 24 decembrie 2021, ora 12.00.

Susținerea proiectului de management: 06.01.2022, începând cu ora 10.00

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenție, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Conținutul dosarului:

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Regulament ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul  şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria raspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Data și ora la care candidații interesați pot vizita spitalul: în data de  10.12.2021, în intervalul orar 08.30 – 10.30 sub îndrumarea Directorului Medical al unității.

Persoanele și mass-media interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de email: secretariat@spitalpsihiatrie-galati.ro până la data de 04.01.2022, ora 13.00, cu precizarea numelui și prenumelui precum și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management, cu indicarea candidatului căruia doresc să-i adreseze întrebari în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Detalii privind condițiile specifice, Regulamentul de concurs, bibliografia și teme-cadru pentru întocmirea proiectului de management sunt disponibile accesand pagina oficială, www.spitalpsihiatrie-galati.ro, la secțiunea Informații publice – Concursuri.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, str. Traian nr. 290, telefon: 0236/479.401, interior 139.

descarca: Anunt-concurs-manager-2021-posturi.gov_.doc 303KB DOC

Apply for this Job