Manager persoană fizică – Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” IaşiManager persoană fizică

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi

31 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi în baza dispoziţiei nr. 423/2017 a C.J. Iaşi şi în conformitate cu O.M.S. nr. 1.520/2016, H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1.027/2014, consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu“, Iaşi, organizează un concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi, astfel:

1. Denumirea postului, vacant temporar, contractual: manager persoană fizică.
2. Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, şi absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: cel puţin 2 ani vechime în posturi, prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.
3. Locul de desfăşurarea concursului: sediul spitalului din Iaşi, Strada Ateneului nr. 2.
4. Data şi ora la care candidaţii interesaţi pot vizita spitalul pentru documentare este ziua de 01.09.2017, ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical.
3. Perioada şi locul de depunere a dosarelor candidaţilor la concurs: 11.09.2017 – 15.09.2017, la sediul spitalului – sef Serviciul Runos, tel. 0232/264271, interior 165.
5. Data susţinerii publice a proiectului de management: 27.09.2017, orele 12.00.
6. Adresa de e-mail la care orice persoană poate să-şi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management este neuroiasi@neuroias.ro.
Termenul limită până la care pot fi transmise solicitările de participare şi se pot adresa eventuale întrebări este ziua de 25.09.2017, ora 14.00.
7. Date de contact: ec. Fodor Emil, tel. 0735563018.

Apply for this Job