Manager, persoană fizică – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ConstanțaManager, persoană fizică

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

16 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER, persoana fizica, in conformitate cu prevederile OMS nr. 1520 / 2016 si a Dispoziției CJC nr. 634 / 02.05.2017 privind aprobarea Regulementului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de MANAGER, persoană fizică, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta.

Conditii de participare:

Ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a)cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b)sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c)sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d)au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e)nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f)sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. g)nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere la concurs se depune la biroul RUNOS al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta si trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:

 1. a)cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b)copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c)copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d)copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e)curriculum vitae;
 6. f)adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g)cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii  290/2004privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h)adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. i)declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k)proiectul de management realizat de candidat;
 12. l)declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m)declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n)declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Concursul se va desfășura în două etape, la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, str. Sentinelei nr. 40, după cum urmează:

 1. a)etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. b)etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Calendarul concursului pentru ocuparea functiei de MANAGER, persoana fizica la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta este urmatorul:

 • 25. 08.2017, ora 10,00 – 12,00: vizitarea spitalului de catre candidati in prezenta Directorului Medical;
 • 16.09.2017, ora 14,00: data limita de depunere a dosarelor de inscriere la concurs si a proiectului de management;
 • 20.09.2017, ora 10,00: verificarea dosarelor si afisarea rezultatelor “admis” si “respins”
 • 21.09.2017, ora 10,00: depunerea contestatiilor la selectia dosarelor;
 • 25.09.2017, ora 10,00: solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;
 • 25.09.2017, ora 15,00: publicarea pe pagina de internet a proiectelor de management depuse de candidatii admisi;
 • 26.09.2017 – 30.09.2017, ora 10,00: adresarea de intrebari candidatilor in legatura cu proiectul de management de catre persoanele interesate (pe adresa de e-mail: pneumoconstanta@infomedic.ro);
 • 02.10.2017, ora 10,00: sustinerea proiectului de management de catre candidati;
 • 03.10.2017: afisarea rezultatelor probei referitoare la sustinerea proiectului de management;
 • 04.10.2017, ora 08,00 – 14,00: depunerea contestatiilor;
 • 06.10.2017: solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale pe site tbc.infomedic.ro;

Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia si regulamentul de organizare si desfasurare a concursului sunt afisate la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta  (prima intrare Pavilion Bloc Alimentar), pe site-ul spitalului tbc.infomedic.ro si pe site-ul Consiliului Judetean Constanta http://www.cjc.ro sectiunea Anunturi.

 

descarca: anunt-concurs-manager-persoana-fizica.pdf 971KB PDF

descarca: bibliografie-concurs-manager-persoana-fizica-Spitalul-Clinic-Pneumoftiziologie-Constanta.pdf 562KB PDF

descarca: regulament-concurs-manager-1.pdf 372KB PDF

descarca: teme-proiect-specialitate-concurs-manager-persoana-fizica-Spitalul-Clinic-Pneumoftiziologie-Constanta.pdf 321KB PDF

Apply for this Job