Manager persoană fizică – Institutul de Boli Cardiovasculare din TimişoaraManager persoană fizică

Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara

22 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara, str. Gheorghe Adam, nr. 13A organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 şi OMS nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății.

descarca: anunt-concurs-Manager-IBCvTimisoara.pdf 10.56MB PDF

Perioada de desfăşurare a concursului este 22.12.2017-12.02.2018 la sediul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timişoara din str. Gheorghe Adam, nr. 13A.

Data publicării: sediu spital, site spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătăţii 22.12.2017
Efectuarea vizitei în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara a candidaţilor 09.01.2018, ora 10,00
Data-limită până la care se pot depune dosarele de înscriere la concurs 22.01.2018, ora 14,00
Data verificării dosarelor de înscriere la concurs 23.01.2018
Data afişării rezultatului selecţiei de dosare 23.01.2018
Data-limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor 24.01.2018
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor 26.01.2018
Publicarea proiectelor de management 30.01.2018
Data susţinerii publice a proiectului de management 06.02.2018, ora 10,00
Data afişării rezultatului probei proiectului de management 07.02.2018
Data-limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei proeictului de management 08.02.2018
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba proeictului de management 09.02.2018
Data afişării rezultatelor finale ale concursului 12.02.2018

Concursul se desfăşoară în două etape:

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 23.01.2018;

Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura pe baza temelor-cadru, în data de 06.02.2018, ora 10.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-fînanciar sau juridic:
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii:
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara, str. Gheorghe Adam, nr. 13A până la data de 22.01.2018, ora 14,00.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara în data de 09.01.2018, ora 10,00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului dc management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management.

In acest sens, persoanele interesate vor transmite până la data de 05.02.2018, ora 10,00 pe adresa de email office@cardiologie.ro, solicitările de participare, cu precizarea numelui şi prenumelui şi întrebări pentru candidaţi, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management şi să nu fie o întrebare referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

Participarea persoanelor interesate, precum şi a mass-media, se face după confirmarea intenţiei de participare de comisa de concurs.

Pe site-ul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara www.cardiologie.ro precum şi la sediul unităţii, se află afişate :

 • Anunţul de participare;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager- persoană fizică;
 • Bibliografia de concurs;
 • Temele-cadru pentru proiectul de management şi Structura proiectului de management.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon: 0256/207.355.

descarca: anunt-concurs-Manager-IBCvTimisoara.pdf 10.56MB PDF

descarca: ok-anunt-teme-bibliografie-CONCURS-MANAGER-IBCV-TM-2017_final.doc 83KB DOC

descarca: REGULAMENT-concurs-manager-DEC-2017.doc 127KB DOC

Apply for this Job