Manager, persoană fizică – Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf Dimitrie “ Tg NeamţManager, persoană fizică

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf Dimitrie “ Tg Neamţ

18 august 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf Dimitrie “ Tg Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică.

Īn conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 152 din  22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii ,

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf Dimitrie “ Tg Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică.

Concursul va avea loc in perioada 18 – 23 septembrie 2020 la sediul Spitalului Orăşenesc “Sf Dimitrie “ Tg Neamţ, str. Ştefan cel Mare , nr. 35 şi se va desfăşura in două etape :

a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ de concurs care va avea loc in ziua de 21.09.2020- etapă eliminatorie;

b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul spitalului , pe baza temelor cadru in data de 23.09.2020, ora 9.00

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul la sediul spitalului din str. Ştefan cel Mare, nr. 35, până la data de 18.09.2020. ora 15.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită  in cadrul spitalului in data de 26 august 2020, in intervalul orar  10 – 12, sub îndrumarea directorului medical.

 

Orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management .

In acest sens persoanele interesate vor transmite  până la data de 21.09.2020 , ora 15, pe adresa de mail : office@spital-tirguneamt.ro  solicitările de participare cu precizarea numelui şi a prenumelui şi eventuale întrebări pe care să le adreseze candidaţilor in legatură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate, precum şi a  mass-media se face după confirmarea intenţiei de participare de către comisia de concurs.

 

Pe site-ul spitalului (www.spital-tirguneamt.ro), precum şi la sediul unităţii se află afişate:

 • Anunţul de concurs;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică;
 • Bibliografia de concurs , temele-cadru pentru Proiectul de management si Structura proiectului de management.

 

descarca: Manager.docx 148KB DOCX

Apply for this Job