Manager economic – Curtea de Apel ClujManager economic

Curtea de Apel Cluj

25 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Curtea de Apel Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de manager economic, la Departamentul Economico – administrativ al Tribunalului Cluj – aparat propriu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma dc licenţă sau echivalentă în profilul ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 3 (trei) ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 septembrie 2017: termen limită de depunere a dosarelor
  • 29 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se pot obţine la Curtea de Apel Cluj, telefon +40-264.504.300; +40-264.504.301; +40-264.504.302; +40-264.504.303.

Apply for this Job