Manager economic – Curtea de Apel BucureștiManager economic

Curtea de Apel București

27 ianuarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Curtea de Apel București organizează concurs, în condițiile legii, de promovare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, de manager economic la Tribunalul Călărași.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
  • să fie numiți într-o funcție publică clasa I;
  • vechime minimă – 5 ani în specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcției publice de conducere, conform art. 3 alin. (2) din Ordinul nr. 2720/2004;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii;
  • studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcției publice;
  • să facă dovada deținerii certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (S.E.C.), conform cerințelor obligatorii prevăzute de art. 19, litera b2 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 februarie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 27 februarie 2020: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 5, mezanin, camera MOL, sectorul 4, telefon 021/319.82.45, fax 021 319 16 94.

Apply for this Job