Inspectori și polițist local (3 posturi) – Primăria Comunei Feleacu, județul ClujInspectori și polițist local (3 posturi)

Primăria Comunei Feleacu, județul Cluj

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Feleacu, județul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, gradul profesional principal, la Compartimentul Urbanism;
 2. inspector, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Buget Finanțe Impozite și Taxe Locale;
 3. polițist local, clasa III, gradul profesional debutant, la Compartimentul Poliție Locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, gradul profesional principal, la Compartimentul Urbanism:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în:
  • domeniul fundamental științe inginerești- ramura de știință: inginerie civilă din care specializarea: construcții civile, industriale și agricole; Căi ferate, drumuri și poduri;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Buget Finanțe Impozite și Taxe Locale:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în:
  • domeniul fundamental: Științe sociale – ramura dc știință – științe juridice sau ștințe administrative, specializarea – drept sau administrație publică;
  • minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • polițist local, clasa III, gradul profesional debutant, la Compartimentul Poliție Locală:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Feleacu, satul Feleacu, nr. 131, judeţul Cluj, telefon: 0264/237.097.

Apply for this Job