Inspectori (2 posturi) – Primăria Comunei Muereasca


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspectori (2 posturi)

Primăria Comunei Muereasca

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Muereasca, Județul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacantă, astfel:

  • inspector, gradul profesional debutant la Compartimentul Taxe si Impozite Locale;
  • inspector, gradul profesional asistent la Compartimentul Taxe şi Impozite Locale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minimum 9 ani – consilier superior.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 14 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.


Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Mureasca, Județul Vâlcea, telefon: 0250/755.730, fax 0250/755.731.

Apply for this Job