Inspector vamal și controlor vamal (6 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca



Inspector vamal și controlor vamal (6 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Biroul vamal de interior grad II, Bistriţa-Năsăud
  • Compartiment financiar contabilitate şi administrativ:
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent.
 • Biroul vamal de frontieră grad I, Halmeu
  • Compartiment financiar contabilitate şi administrativ:
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent.
  • Compartiment supraveghere şi control vamal:
   • controlor vamal, clasa III, grad profesional debutant.
 • Biroul vamal de frontieră grad II, Aeroport Baia Mare
  • Compartiment financiar contabilitate şi administrativ:
   • controlor vamal, clasa DI, grad profesional superior.
 • Biroul vamal de frontieră grad II, Aeroport Satu Mare
  • Compartiment informatizare:
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional principal.
  • Compartiment financiar contabilitate şi administrativ:
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru funcţiile publice din clasa I:
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I – 1 an;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional principal din clasa I – 5 ani.
 • pentru funcţiile publice din clasa III:
  • vechimea minimă în muncă necesară exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior din clasa III – 7 ani.
 • Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiilor publice de mai sus, respectiv:
  • pentru funcţiile publice de inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent şi inspector vamal, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate şi administrativ:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată. absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
   • pachetul Office – nivel bază (cunoştinţele vor fi dovedite eu documente certificate, diplome, atestări, calificări – care să ateste deţinerea competentelor respective emise în condiţiile legii);
   • avizul psihologic emis conform prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 10/2004privind statutul personalului vamal, eu modificările şi completările ulterioare, şi eliberat de instituţii sau persoane abilitate în acest sens. Certificatul trebuie să fie eliberat cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării Lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din Romania – www.copsi.ro şi pe site-ul web al AN.A.F. – www.anaf.ro.
  • pentru funcţiile publice de controlor vamal, clasa III, grad profesional debutant şi controlor vamal, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului supraveghere şi control vamal şi Compartimentului financiar, contabilitate şi administrativ:
   • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • pachetul Office – nivel bază (cunoştinţele vor fi dovedite cu documente certificate, diplome, atestări, calificări – care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii);
   • avizul psihologic emis conform prevederilor art. 9 din O.U.G. nr, 10/2004 privind Statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare, şi eliberat de instituţii sau persoane abilitate în acest sens. Certificatul trebuie să fie eliberai cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării Lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din Romania – www.copsi.ro şi pc site-ul web al A.N.A.F. – www.anaf.ro.
  • pentru funcţia publică de inspector vamal, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului informatizare:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
   • ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/ informatică economică;
   • ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tehnologia informaţiei/ tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/reţele şi software de telecomunicaţii/automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia/inginerie electrică şi calculatoare, electronică sau electrotehnică/ingineria informaţiei;
   • ştiinţelor exacte cu specializarea: matematica/matematică informatică/matematici aplicate/informatică/informatică aplicată;
   • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei – cunoştinţe dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competentelor, respective, emise în condiţiile legii;
   • administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Intranet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date – cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului – dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
   • avizul psihologic emis conform prevederilor art.9 din O.U.G. nr. 10/2004 privind statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare, şi eliberat de instituţii sau persoane abilitate în acest sens. Certificatul trebuie să fie eliberat cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului. Lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din Romanía – www.copsi.ro şi pe site-ul web al A.N.AF. – www.anaf.ro.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.R.F.P, Cluj-Napoca, din Piaţa Avram Iancu nr. 19, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, etajul 2 camera 215, telefon 0264/592.602, interior 429 şi 175.

Apply for this Job