Inspector vamal și controlor vamal (16 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice IaşiInspector vamal și controlor vamal (16 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, după cum urmează:

Biroul Vamal de Interior Suceava – Compartiment Informatizare:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional principal – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
 • ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/ informatică economică;
 • ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tehnologia informaţiei’ tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/reţele şi software de teleeomunicaţii/automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia’inginerie electrică şi calculatoare, electronică sau electrotehnică/ingineria informaţiei:
 • ştiinţelor exacte cu specializarea: matematică/matematică infonnatică/matematici aplicate/informatică/informatică aplicată;
 1. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei. Administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date – cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului (doveditec u documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 1. vechimea în specialitate necesară – minimum 5 ani.

Birou vamal de interior Vaslui – Compartiment Informatizare:

 • inspector vamal, clasa I. grad profesional asistent – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
 • ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/ informatică economică;
 • ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tehnologia informaţiei/tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii reţele şi software de telecomunicaţii.automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia/inginerie electrică şi calculatoare, electronică sau electrotehnică/ingineria informaţiei;
 • ştiinţelor exacte cu specializarea: matematică/matematică informatică/matematici apficate/informatică/informatică aplicată;
 1. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei. Administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date – cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 1. vechimea în specialitate necesară – minimum 1 an.

Birou vamal de interior Vaslui – Compartiment Financiar Contabilitate şi Administrativ:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul economic;
 2. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 3. vechimea în specialitate necesară – minimum 1 an.

Birou vamal de frontieră Aeroport Bacău – Compartiment Financiar Contabilitate şi Administrativ:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 2. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 3. vechimea în specialitate necesară – minimum 1 an.

Birou vamal de frontieră Aeroport Bacău – Compartiment Informatizare:

 • inspector vamal, clasa I. grad profesional asistent – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
 • ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/ informatică economică;
 • ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tehnologia informaţiei, tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/reţele şi software de telecomunicaţii/automatica şi informatica aplicata, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia’inginerie electrica şi calculatoare, electronica sau electrotehnica/ingineria informaţiei;
 • ştiinţelor exacte cu specializarea: matematieă/mateinatică infonnatie:Vmatemaiiei aplicate/informatieă/informatică aplicată;
 1. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office (Word, Excel. Power Point. Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei. Administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN. MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date – cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specidcc postului (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 2. vechimea în specialitate necesară – minimum 1 an.

Birou vamal de frontieră Iaşi – Compartiment Supraveghere şi Control Vamal:

 • controlor vamal, clasa III, grad profesional debutant – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 2. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 3. vechimea în specialitate necesară – nu este cazul.

Birou vamal de frontieră Iaşi – Compartiment financiar contabilitate şi administrativ:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent -1 post

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 2. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise m condiţiile legii);
 3. Vechimea în specialitate necesară – minimum 1 an.

Birou vamal de frontieră Aeroport Suceava – Compartiment financiar contabilitate şi administrativ:

 • controlor vamal, clasa III, grad profesional superior – 1 post

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 2. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 3. vechimea in specialitate necesară – minimum 7 ani.

Birou vamal de frontieră Aeroport Suceava – Compartiment Informatizare:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul:
 • ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/ informatică economică;
 • ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tebnologia informaţiei/tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/reţeie şi software de telecomunicaţii automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia/inginerie electrică şi calculatoare, electronică sau electrotehnică/ingineria informaţiei;
 • ştiinţelor exacte cu specializarea: matematică/matematică informatică/matematici aplicate/informatică/informatică aplicată;
 1. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office (Word. Excel, Power Point, Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare dc texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei. Administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date – cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 2. vechimea în specialitate necesară – minimum 1 an.

Birou vamal de frontieră Albita – Compartiment Financiar Contabilitate şi Administrativ:

 • controlor vamal, clasa III, grad profesional asistent – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii medii liceale finalizate cu diplomă bacalaureat;
 2. cunoştinţe de operare/programare pc calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 3. vechimea în specialitate necesară – minimum 6 luni.

Birou vamal de frontieră Şiret – Compartiment Supraveghere şi Control Vamal:

 • controlor vamal, clasa III, grad profesional debutant – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 1. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certifícate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 2. vechimea în specialitate necesară – nu este cazul.

Birou vamal de frontiera Vicovu de Sus – Compartiment Supraveghere şi Control Vamal:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional superior – 1 post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 3. vechimea în specialitate necesară – minimum 7 ani.

Birou vamal de frontieră Vicovu de Sus – Compartiment Supraveghere şi Control Vamal:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional principal – 3 posturi.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare dc lieenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 3. vechimea în specialitate necesară – minimum 5 ani.

Birou vamal de frontieră Vicovu de Sus – Compartiment Informatizare:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent – I post.

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului vacant:

 1. studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
 • ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/ informatică economică;
 • ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tebnologia informaţiei/tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii’reţele şi software de telecomunicaţii,’Automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia.’inginerie electrica şi calculatoare, electronică sau eSectrotelmicâ/mgineria informaţiei;
 • ştiinţelor exacte cu specializarea: matematică/matematică informaticiVniatcmatici aplicate/informatică/informatică aplicată;
 1. cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Ptoject) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei. Administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date – cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului (dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii);
 2. vechimea în specialitate necesară – minimum 1 an.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, etaj 1, cam. 208 – secretariatul comisiei de concurs, sau la numărul de telefon 0232.213.332 interior 2220 şi 2226.

Apply for this Job