Inspector vamal (3 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice PloieştiInspector vamal (3 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti – Direcția Regională Vamală, după cum urmează:

 • Biroul vamal de interior gradul II, Ialomiţa:
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Informatizare – 1 post.
 • Biroul vamal de interior gradul I, Prahova:
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional principal – Compartiment financiar, contabilitate şi administrativ – 1 post;
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional superior – Biroul supraveghere şi control vamal – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Biroul vamal de interior gradul II, Ialomiţa
 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Informatizare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în din domeniul:
   • ştiinţelor economice cu specializarea: cibernetică economică/informatică economică;
   • ştiinţelor inginereşti cu specializarea: calculatoare/tehnologia informaţiei/tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii/reţele şi software de telecomunicaţii/automatică şi informatică aplicată, inclusiv sisteme cu microprocesoare/ingineria sistemelor multimedia inginerie electrică şi calculatoare, electronică sau electrotehnică/ingineria informaţiei;
   • ştiinţelor exacte cu specializarea: matematică/mateinatică informatică/matematici aplicate/informatică/informatică aplicată;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
   • Microsoft Office (Word. Excel. Power Point. Project) sau alte aplicaţii similare – nivel mediu pentru editare de texte, calcul tabelar şi realizarea de prezentări specifice activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei (dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii);
   • administrare calculatoare PC şi servere cu sisteme de operare Microsoft Windows, tehnologii Internet şi Intranet, reţele de calculatoare LAN, MAN şi Internet, instalare şi configurare echipamente comunicaţii date – cunoştinţe nivel mediu necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice postului (dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii);
  • aviz psihologic, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 10 din 18 martie 2004, privind Statutul personalului vamal.
 • Biroul vamal de interior gradul I, Prahova
 • inspector vamal, clasa I, grad profesional principal – Compartiment financiar, contabilitate şi administrativ:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii);
  • aviz psihologic, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr, 10 din 18 martie 2004. privind Statutul personalului vamal.
 • inspector vamal, clasa I, grad profesional superior – Biroul supraveghere şi control vamal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): pachet Office nivel bază (dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii);
  • aviz psihologic, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 10 din 18 martie 2004. privind Statutul personalului vamal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.R.F.P. Ploieşti din Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj IV, cam 408, telefon 0244/407.710, interior 457.

Apply for this Job