Inspector superior (promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut) – Direcţia de Asistenţă Socială BrăilaInspector superior (promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut)

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila

18 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, respectiv în funcţia publică de execuţie de auditor, clasa I, gradul profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 mai 218, ora 10:0: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003);
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007);
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007);
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011);
Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2014);
Ordinul nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 12 februarie 2004);
Legea asistenţei sociale nr.292/2011 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.905 din 20 decembrie 2011).

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job