Inspector superior – Primăria Municipiului Piteşti, judeul ArgeșInspector superior

Primăria Municipiului Piteşti, judeul Argeș

11 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Piteşti, judeul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Urmărire Încasare și Taxe Locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din ramurile de științe: economice, juridice sau administrative – specializarea administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT – nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 iulie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 10 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 16 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Piteşti, Str. Victoriei nr. 24, intrarea D, Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12, telefon 0372/481.819.

Apply for this Job