Inspector superior – Primăria Municipiului Onești, Județul BacăuInspector superior

Primăria Municipiului Onești, Județul Bacău

10 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Onești, Județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante, de inspector superior la Compartiment buget-contabilitate – Direcția economico-financiară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe economice:
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, așa cum prevede legea: minimum 7 ani;
  • cunoștințe operare pe calculator – nivel mediu, dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor (certificat/diplomă), emise în condițiile legii, conform prevederilor art. 31. alin. 4 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 iulie 2019, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 12 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Onești, str. Oituz nr. 17, etaj 5, camera 503, Județul Bacău, telefon 0234/324.243, int. 216.

Apply for this Job