Inspector superior – Primăria Municipiului Oneşti



Inspector superior

Primăria Municipiului Oneşti

12 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartiment Inspecţie Persoane Juridice – Serviciul Urmărire şi executare silită – Direcţia Economico-fînanciară din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Oneşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede legea – minimum 9 ani;
  • cunoştinţe operare/progratnare pe calculator dovedite prin documente care să ateste deţinerea competenţelor (certificat/diplomă).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 martie 2018, ora 16.00:termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, Serviciul Resurse Umane, Control Comercial, Relaţii cu Publicul, etaj 5, camera 503, telefon 0234.324.243/216.

Apply for this Job