Inspector superior – Primăria Municipiului Câmpulung MoldovenescInspector superior

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

20 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Investiţii – Direcţia de Tehnică şi Urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă Inginerie civilă, în domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii civile, industriale şi agricole sau în ramura de ştiinţă Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management, în domeniul de licenţă inginerie mecanică, specializarea inginerie mecanică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 22 august 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • 27 august 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2  cam. 28 , județul Suceava, telefon 0230/314.425 interior 117.

Apply for this Job