Inspector superior – Primăria Comunei Pestișani


Inspector superior

Primăria Comunei Pestișani

13 martie 2017

Primăria Comunei Pestișani, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul Financiar Contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în ştiinţe economice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 aprilie 2017, ora 16:00 termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 14 aprilie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
  • 19 aprilie 2017, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pestișani, Judeţul Gorj, telefon: 0253/ 277.151, 277.100.

Apply for this Job