Inspector superior – Primăria Comunei Agapia, Județul NeamțInspector superior

Primăria Comunei Agapia, Județul Neamț

9 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Agapia, Județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Impozite și taxe locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe de operare pe calculator nivel mediu, dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea acestor competențe certificate, în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 10 mai 2019, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Agapia din Agapia, str. Nicolae Iorga, nr. 140, Județul Neamț, telefon 0233/244.607, e-mail primariaagapia@yahoo.com.

Apply for this Job