Inspector superior, inspector principal (4 posturi) – Primăria Municipiului PiteştiInspector superior, inspector principal (4 posturi)

Primăria Municipiului Piteşti

4 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

A. Serviciul Investiţii:
• 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior, cu studii superioare economice;
• 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior, cu studii superioare în ramura ştiinţelor inginereşti.

B. Serviciul Tehnic – Compartimentul Protecţia Mediului:
• 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior;
• 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

A.
a) pentru 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani;

b) pentru 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional superior:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor inginereşti;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani;

B.
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţa mediului sau în domeniul Ingineria mediului;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de inspector, clasa I, gradul superior – minimum 7 ani;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de inspector, clasa I, gradul principal – minimum 5 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 ianuarie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 06 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 11 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Piteşti, Str. Victoriei nr. 24, intrarea D, Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12, telefon 0372/481.819.

Apply for this Job