Inspector superior – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AradInspector superior

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

28 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcției publice de execuție vacante, de inspector, grad profesional superior, studii superioare, din cadrul Serviciului Monitorizare şî Control Servicii Sociale pentru Persoane Vulnerabile Social.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din următoarele specializări: asistenţă socială din cadrul domeniului de licenţă asistenţă socială; psihologie din cadrul domeniului de licenţă psihologie, psihopedagogie specială din cadrul domeniului de licenţă ştiinţe ale educaţiei;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 august 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 29 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 31 august 2017, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, telefon 0257/210.055, interior 119.

Apply for this Job