Inspector superior (4 posturi) – Primăria Sectorului 5 , BucureştiInspector superior (4 posturi)

Primăria Sectorului 5 , Bucureşti

25 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Sectorului 5 , Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

  • inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Generală Educație și Carieră – Direcția de Învățământ, Tineret și Sport – Serviciul Administrare Unități de Învățământ;
  • inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Generală Educație și Carieră – Direcția de Învățământ, Tineret și Sport – Compartimentul Cultură, Tineret și Sport;
  • inspector, clasa I, grad profesional superior – Secretar Sector – Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol;
  • inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția de Evidență a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 01 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 5, din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5, telefon 021/314.43.18, interior 1114, e-mail resurseumane@sector5.ro.

descarca: anunt-concurs-_-01042019.pdf 708KB PDF

Apply for this Job