Inspector superior (3 posturi). – Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit StatutarInspector superior (3 posturi).

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

14 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de inspector, grad profesional superior din cadrul Serviciului Investigații, Asigurarea calității și Inspecții (3 posturi).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – minimum 7 ani;
  • limbi străine (necesitate și nivel) – limba engleză – nivel avansat;
  • vechime de cel puțin 7 ani în desfășurarea de audituri statutare din care cel puțin 3 ani la entități de interes public și în domeniul raportării financiare, dovedite cu documente justificative.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 iulie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 15 iulie 2019, ora 11:00: probă suplimentară de testare a competențelor specifice de comunicare în limba engleză;
  • 17 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (A.S.P.A.A.S.), din Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5, telefon 0773/860.644.

Apply for this Job