Inspector superior (2 posturi) – Primăria Sectorului 5 , BucureştiInspector superior (2 posturi)

Primăria Sectorului 5 , Bucureşti

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Sectorului 5 , Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

  • inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Tehnică – Serviciul Verificare Lucrări Edilitare;
  • inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Juridică – Serviciul Contencios Administrativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 5, din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5, telefon 021/314.43.18, interior 1106, e-mail resurseumane@sector5.ro.

descarca: concurs-20519.pdf 3.27MB PDF

Apply for this Job