Inspector și referent de specialitate (3 posturi) – Primăria Oraşului Deta, Judeţul TimișInspector și referent de specialitate (3 posturi)

Primăria Oraşului Deta, Judeţul Timiș

4 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Deta, Judeţul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Control Comercial şi autorizare transport local;
 2. referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, la Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului;
 3. inspector, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, gradul profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,în domeniul ingineria produselor alimentare, administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul construcții civile, industriale, urbanism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul urbanism, arhitectură, construcții civile și industriale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 aprilie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Oraşului Deta, cu sediul în Deta, Strada Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, telefon: 0256.390.466/ 0256.390.606, e-mailprimaria_deta@net69.ro

Apply for this Job