Inspector și referent de specialitate (3 posturi) – Primăria Comunei Strejeşti, judeţul OltInspector și referent de specialitate (3 posturi)

Primăria Comunei Strejeşti, judeţul Olt

8 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Strejeşti, judeţul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Compartimentul Fond Funciar:
  • referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent.
 • Compartimentul Impozite și Taxe:
  • inspector, clasa I, grad profesional superior.
 • Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară:
  • inspector, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată/colegii, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul geodeziei, specializarea cadastru sau măsurători terestre și cadastru sau cadastru și managementul proprietăților;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Impozite și Taxe:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 decembrie 2018, ora 12.00 proba scrisă;
 • 17 decembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Strejeşti, satul Strejeşti, Str. Libertăţii nr. 103. comuna Strejeşti, judeţul Olt, telefon 0249,472.006, fax 0249.472.005, email: contact@primaria-strejesti.ro.

Apply for this Job