Inspector și referent (4 posturi) – Unitatea Administrativ Teritorială PătuleleInspector și referent (4 posturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Pătulele

15 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Pătulele, judeţul Mehedinţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Financiar Contabi, Impozite și Taxe Locale;
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urbanism și Dezvoltare Teritorială;
 3. inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Achiziții Publice;
 4. referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Fond Funciar și Registru Agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
   • minimum 1 an pentru funcţiile de inspector, clasa I, grad profesional asistent;
   • minimum 9 ani pentru funcţia de inspector, clasa I, grad profesional superior.
 • referent:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • da și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primărie Comunei Pătulele, judeţul Mehedinţi, telefon 0252/392.503.

Apply for this Job