Inspector şi referent (4 posturi) – Primăria Comunei Limanu, Judeţul ConstanţaInspector şi referent (4 posturi)

Primăria Comunei Limanu, Judeţul Constanţa

6 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Limanu, Judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Buget Finanţe Contabilitate, Investiţii Achiziţii Publice;
 2. referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară;
 3. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Birou Taxe şi Impozite locale, Executare silită, Arhivă;
 4. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Registru Agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Birou Buget Finanţe Contabilitate, Investiţii Achiziţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Birou Taxe şi Impozite locale, Executare silită, Arhivă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Registru Agricol:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 07 septembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Limanu, cu sediul în com. Limanu, str. Castanului nr. 32, jud. Constanţa, telefon: 0241/858.204.

Apply for this Job