Inspector și referent (4 posturi) – Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului BucureştiInspector și referent (4 posturi)

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti

21 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Soluționare Petiții;
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Soluționare Petiții;
 3. inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Achiziții, Investiții, Derulare Contracte;
 4. referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment Securitate și Sănătate în Muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior/asistent/principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani – inspector, clasa I, grad profesional superior;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – inspector, clasa I, grad profesional asistent;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – inspector, clasa I, grad profesional principal;
  • abilități: capacitate de a lucra în echipă, adaptare la program dc lucru în funcție de necesități, loialitate față de interesele instituției;
 • referent, clasa III, grad profesional debutant:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • curs inspector securitate și sănătate în muncă;
  • curs inspector resurse umane;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice – 0;
  • abilități: capacitate de a lucra în echipă, adaptare la program de lucru în funcție de necesități, loialitate față de interesele instituției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a municipiului Bucureşti cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sectar 5, telefon 021/539.14.25, e-mail resurse.umane@plmb.ro.

Apply for this Job