Inspector și referent (3 posturi) – Primăria Municipiului Iaşi


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector și referent (3 posturi)

Primăria Municipiului Iaşi

6 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Iaşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, la Serviciul încasare Numerar – Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior,
 • inspector, clasa I, grad profesional principal;
 • referent, clasa III, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani – inspector, clasa I, grad profesional superior;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani – inspector, clasa I, grad profesional principal.
 • referent:
  • studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 aprilie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, telefon 0232/267.582,  interior 275.

Apply for this Job