Inspector și referent (3 posturi) – Primăria Comuna Berezeni


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector și referent (3 posturi)

Primăria Comuna Berezeni

10 iulie 2017

Primăria Comuna Berezeni, Judeţul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad asistent (operator rol);
 • inspector, clasa I, grad asistent (asistent social);
 • referent, clasa III, grad asistent (agent fiscal).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Inspector, clasa I, grad asistent (operator rol)
  • nivelul studiilor: studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 (un) an;
  • cunoştinţe operator IT – nivel mediu.
 • Inspector, clasa 1. grad asistent (asistent social):
  • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 (un)an;
  • cunoştinţe operator IT – nivel mediu.
 • Referent, clasa III, grad asistent (agent fiscal):
  • nivelul studiilor: studii liceale respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 6 (şase)luni;
  • cunoştinţe operator IT – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Comuna Berezeni, judeţul Vaslui, cu sediul în localitatea Berezeni, judeţul Vaslui, telefon 0235/431.326, 0760/259.101, e-mail: berezeniprimaria@yahoo.com.

Apply for this Job