Inspector și referent (2 posturi) – Primăria Comunei Glodeni, Judeţul MureşInspector și referent (2 posturi)

Primăria Comunei Glodeni, Judeţul Mureş

29 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Glodeni, Judeţul Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar – contabil, salarizare şi resurse umane şi una funcţie publică vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului fond funciar din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Glodeni – 2 posturi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • Participanţii la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice de participare:
    • să fie absolvent de studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
    • să îndeplinească condiţii de 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
  • Participanţii la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice de participare:
    • să fie absolvent de studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Glodeni, nr. 133, telefon 0265.338.112, fax 0265.338.256.

Apply for this Job