Inspector și polițist local (4 posturi) – Poliţia Locală BraşovInspector și polițist local (4 posturi)

Poliţia Locală Braşov

4 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Poliţia Locală Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional principal (cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă) – Compartimentul Protecția Muncii;
 2. polițist local, clasa I, grad profesional debutant (cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții) – Serviciul Inspecție – Control și Disciplina în Construcții (2 posturi);
 3. poliţist local, clasa I, grad profesional debutant (cu atribuții în domeniul controlului comercial) – Serviciul Inspecție – Control și Disciplina în Construcții.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional principal (cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole sau silvice;
   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • polițist local, clasa I, grad profesional debutant (cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din următoarele:
   • ramuri de științe (RSI) ale ingineriei civile (domeniul ingineriei civile sau ingineria instalațiilor), arhitectură și urbanism.
 • poliţist local, clasa I, grad profesional debutant (cu atribuții în domeniul controlului comercial):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din următoarele:
   • ramuri de științe (RSI) ale științei juridice, științei administrative, științei economice sau în unul din următoarele domenii de studii: ingineria mediului, inginerie și management.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 august 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se obţin la Poliţia Locală Braşov,din Brașov, str. N. Bălcescu nr. 62-64, telefon 0368/457.010, e-mail resurse.umane@politialocalabrasov.ro.

descarca: Anunt-concurs-Inspector-SSM-si-Politisti-locali-20180704.pdf 1.79MB PDF

Apply for this Job