Inspector și inspector vamal (2 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BraşovInspector și inspector vamal (2 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Supraveghere şi Control Vamal Nefiscal din cadrul Direcţiei Regionale Vamale – Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Braşov;
  2. inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Autorizări, Supraveghere şi Control al Mişcării Produselor Accizabile din cadrul Biroul vamal de interior gradul II, Harghita.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 28 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov – str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, camera 601, telefon 0268/308.442, fax 0268/547.730, persoană de contact – Săcuiu Felicia – inspector superior, e-mail Felicia.Sacuiu.BV@anaf.ro

Apply for this Job