Inspector şi consilier (2 posturi) – Primăria Comunei Siminicea


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Inspector şi consilier (2 posturi)

Primăria Comunei Siminicea

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Siminicea, Judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

  1. inspector asistent – Compartimentul contabilitate publică, buget, impozite şi taxe locale;
  2. consilier asistent – Compartiment registru agricol, cadastru, agricultura şi activităţi sanitar-veterinare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor:
    • pentru inspector asistent – Compartimentul contabilitate publică, buget, impozite şi taxe locale – superioare în domeniul ştiinţe economice, administraţie publică;
    • pentru consilier asistent – Compartiment registru agricol, cadastru, agricultură şi activităţi sanitar-veterinare – superioare în domeniul construcţii, arhitectură, urbanism, agricol, administraţie publică, ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an pentru ambele posturi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 aprilie 2017, ora: 10:00: proba scrisă;
  • 12 aprilie 2017, ora: 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Siminicea, Judeţul Suceava, telefon 0230/537.027.

Apply for this Job