Inspector și consilier juridic (3 posturi) – Primăria Comunei Chiajna, Județul IlfovInspector și consilier juridic (3 posturi)

Primăria Comunei Chiajna, Județul Ilfov

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Chiajna, Județul Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Achiziţii Publice;
 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
 3. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Juridic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul Achiziţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau al ingineriei civile;
  • cursuri de pregătire perfecţionare/formare specializată în domeniul achiziţiilor publice;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile sau a ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare pe calculator la nivel avansat pachet Microsoft Office, care se vor testa în timpul probelor de concurs.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Juridic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator la nivel avansat pachet Microsoft Office, care se vor testa în timpul probelor de concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Chiajna din Chiajna, str. Păcii nr. 75, Județul Ilfov, telefon 0730.614.992, e-mail: adina.ilie@primariachiajna.ro.

Apply for this Job