Inspector și consilier (3 posturi) – Consiliul Județean BotoșaniInspector și consilier (3 posturi)

Consiliul Județean Botoșani

5 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor  publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Corp Control şi Guvernanţă Corporativă;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziţii Publice;
 3. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Corp Control şi Guvernanţă Corporativă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, ramura de ştiinţă – ştiinţe economice, domeniul de licenţă administrarea afacerilor sau economie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă, îu una din specializările: construcţii civile, industriale şi agricolccăi ferate, drumuri şi poduri/amenajări şi construcţii hidrotehnice/inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă, în una din specializările: construcţii civile, industriale şi agricole/căi ferate, drumuri şi poduri amenajări şi construcţii hidrotehnice/inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 aprilie 2018, ora 10:00/10:30/11:00: proba scrisă;
 • 16 aprilie 2018, ora 10:00/11:00/12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Botoșani din Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, Județul Botoșani, telefon 0231/514.712.

descarca: Concurs11.04.2018-anuntbibliografiefisa-post.pdf 324KB PDF

Apply for this Job