Inspector șef adjunct – Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeInspector șef adjunct

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de inspector șef adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă, gradul II, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale: științe inginerești, științe agricole și silvice, științe juridice, științe economice sau în următoarele specializări: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
 • studii universitare de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau cu diplomă echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 7 ani;
 • cunoștințe de operare, programare pe calculator (necesitate și nivel) – nivel bază (se testează în cadrai probei scrise);
 • abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, capacitatea de a lucra sub stres, capacitate de previziune, capacitate de analiză și sinteză, spirit de inițiativă, capacitatea de a sesiza, accepta și aplica noul;
 • cerințe specifice – sunt necesare deplasări în teritoriu și lucrai în program prelungit și în situații neprevăzute;
 • competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): cunoștințe manageriale – utilizare de tehnici și instrumente manageriale specifice administrației publice;
 • capacitate de a conduce, coordona și organiza;
 • capacitatea de a delega;
 • rapiditate în luarea deciziilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 septembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 07 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021/315.72.26.

Apply for this Job