Inspector șef (7 posturi) – Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Bihor, Botoşani, Mehedinţi, Satu Mare, Suceava, Teleorman şi VranceaInspector șef (7 posturi)

Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Bihor, Botoşani, Mehedinţi, Satu Mare, Suceava, Teleorman şi Vrancea

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de inspector şef din cadrul Inspectoratelor Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Bihor, Botoşani, Mehedinţi, Satu Mare, Suceava, Teleorman şi Vrancea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în: agronomie, horticultură sau biotehnologii;
 • studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicată
3.Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
4.Ordinul MADR nr.149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale;
5.Ordinul MADR nr.150/2010 privind comercializarea seminţelor de plane oleaginoase şi pentru fibre;
6.Ordinul MADR nr.155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere;
7.Ordinul MAPDR nr.769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrare şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor;
8.Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare.
9.Hotărârea Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job