Inspector protecție civilă, debutant – Primăria Municipiul Rădăuți, județul SuceavaInspector protecție civilă, debutant

Primăria Municipiul Rădăuți, județul Suceava

20 martie 2020

Primăria Municipiul Rădăuți, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de inspector protecție civilă, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului protecție civilă și situații de urgență, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Rădăuți.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • fără vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 aprilie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 22 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
  • 27 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava, telefon 0230.561.140, fax 0230564703, e-mail resurseumane@primariaradauti.ro.

Apply for this Job