Inspector principal – Primăria Oraşului Târgu Neamţ, județul NeamțInspector principal

Primăria Oraşului Târgu Neamţ, județul Neamț

20 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Târgu Neamţ, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcței publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment Disciplina în Construcții din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta. în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 20 iunie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
  • 24 iunie 2019: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăriei Oraşului Târgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 62, telefon 0233/790.245, e-mail resurse_umane@primariatgneamt.ro.

Apply for this Job