Inspector principal – Primăria Orașului Ovidiu, județul ConstanțaInspector principal

Primăria Orașului Ovidiu, județul Constanța

12 februarie 2018

Primăria Orașului Ovidiu, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de  inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Contabilitate – Biroul Buget, Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse Umane – Direcția Financiară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 14 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ovidiu din Ovidiu, str. Sănătății nr. 7, Județul Constanța, telefon 0241/255.340/115.

Apply for this Job