Inspector principal – Primăria Orașului Negrești, Județul VasluiInspector principal

Primăria Orașului Negrești, Județul Vaslui

4 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Negrești, Județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului managementul instituțiilor publice, investiții, proiecte și programe, achiziții publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializare în științe inginerești;
  • cunoștințe operare PC – nivel de bază (Word, Excel, Internet), conform art. 31, alin.(4) din H.G. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici; (Conform M.O. nr. 632/06.06.2019, partea a III-a).
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Negrești din Orașului Negrești, str. N. Bălcescu nr. 1, Județul Vaslui, telefon 0235/457.679, e-mail primarianegresti_resurseumane@yahoo.com.

Apply for this Job