Inspector principal – Primăria Orașului Milișăuți, Judeţul SuceavaInspector principal

Primăria Orașului Milișăuți, Judeţul Suceava

3 decembrie 2018

Primăria Orașului Milișăuți, Judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Urbanism, Achiziţii, Ivestiţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • perfecţionări (specializări) în domeniul achiziţiilor publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 10 ianuarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Orașului Milișăuți, Judeţul Suceava, telefon: 0230/418.175.

Apply for this Job