Inspector principal – Primăria Municipiului Craiova, județul DoljInspector principal

Primăria Municipiului Craiova, județul Dolj

5 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Craiova, județul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • perfecţionări/specializări: cadastru/topografie, pe baza de certificat de autorizare pentru categoriile A, B, C, D sau E emis de A.N.C.P.I/O.C.P.I, privind efectuarea lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I.Cuza nr. 7, telefon 0251/416.235, interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Apply for this Job