Inspector principal – Primăria Municipiului BrăilaInspector principal

Primăria Municipiului Brăila

12 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Guvernanță Corporativă, Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – Direcția Tehnică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniile: ştiinţe inginerești, specializarea inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie și management, științe economice, științe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştințe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 octombrie 2018, ora 12.00: proba de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator –  la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgocii” din Brăila,Piaţa Independenţei nr. 4;
  • 22 octombrie 2018, ora 14.30: proba scrisă –  la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgocii” din Brăila,Piaţa Independenţei nr. 4
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Brăila, din Piaţa Independenţei, nr.1, telefon 0239/694.944.

Apply for this Job