Inspector principal – Primăria Municipiului SalontaInspector principal

Primăria Municipiului Salonta

16 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Salonta, judeţul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Economic – Compartiment Inspecţie Fiscală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitări funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
  • 20 decembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Salonta, Str.Republicii nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0259/373.243.

Apply for this Job